Καθηγητές - Συνεργάτες

  • Οι καθηγητές μας στέκονται κοντά στον μαθητή και μοιράζονται την αγωνία του. Βοηθούν το κάθε παιδί να φανερώσει τον καλύτερο εαυτό του.
  • Οι καθηγητές μας είναι άνθρωποι αφοσιωμένοι στο έργο τους,ακούραστοι, που έχουν το ιδιαίτερο χάρισμα να επικοινωνούν με τον μαθητή, να τον καθοδηγούν και να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες του.
  • Οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας,στη μακρόχρονη και τελέσφορη διαδρομή τους,πρωτοπορούν στο εκπαιδευτικό τους αντικείμενο,διακρίνονται για το εργασιακό τους ήθος και φιλοδοξούν να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι.
  • Οι συνεργάτες μας δεν υιοθετούν τη λογική των συμβολικών κινήσεων. Αγωνίζονται μαζί με τα παιδιά μέχρι το τέλος των εξετάσεων και τη δικαίωση της προσπάθειας που καταβλήθηκε.