Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 • Βασικά ερωτήματα που απασχολούν κάθε μαθητή στις μέρες μας είναι:
  • Τι μου ταιριάζει ;
  • Ποια κατεύθυνση να επιλέξω ;
  • Ποιες σχολές να δηλώσω ;
  • Τι επαγγελματικές προοπτικές μου εξασφαλίζει κάθε σχολή ;
 • Για τον λόγο αυτό, έχουμε εντάξει την διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, στις δραστηριότητες του φροντιστηρίου μας. Συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους συνεργάτες, γνωστούς στην αγορά της Λάρισας.
 • Ο Σύμβουλος, μέσω μιας προσωπικής συνέντευξης, θα συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες γύρω από τις απόψεις και τις ιδέες κάθε παιδιού.
 • Κάθε μαθητής, απαντά σε ειδικά ερωτηματολόγια και τεστ, που διερευνούν αναλυτικά την προσωπικότητα, τις αξίες και τις ικανότητές του.
 • Ομάδα ειδικών συμβούλων και ψυχολόγων, αναλύει τα στοιχεία και θα καταρτίσει μια πολύ αναλυτική έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών οποία θα αποτελέσει οδηγό για τις επιλογές του μαθητή.
 • Καλλιεργούμε εξαρχής στην ψυχολογία του μαθητή, αίσθημα εμπιστοσύνης στις δυνάμεις του και αυτοπεποίθησης. Όμως, μερικές φορές, το άγχος και ο πανικός καταλαμβάνουνε την ευαίσθητη ψυχή του παιδιού και αναστέλλουν σημαντικά, τα θετικά αποτελέσματα που με κόπο αποκτήθηκαν. Είναι ευνόητο ότι προσπαθούμε να προλάβουμε καταστάσεις που αναστατώνουν. Μη δούμε το δέντρο και χάσουμε το δάσος!!!
 • Στο τέλος της Γ’ Λυκείου καθοδηγούμε προσωπικά όλους τους μαθητές μας στην σύνταξη και συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Ατομικές συναντήσεις με μαθητές και γονείς για αποφυγή παγίδων και επίβλεψη μέχρι την τελική κατάθεση.