Σημεία Υπεροχής

 • Άριστο επιτελείο εξειδικευμένων καθηγητών όλων των ειδικοτήτων με μεράκι και επαγγελματική ευσυνειδησία.
 • Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα,όπου καλλιεργείται η άμιλλα και το ομαδικό πνεύμα.
 • Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα μαθήματα.
 • Προγραμματισμένα διαγωνίσματα,πρωτότυπα και δημιουργικά,όπου συμπληρώνουν το μάθημα.
 • Συνεχή ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών.
 • Σύγχρονες και άνετες κλιματιζόμενες αίθουσες διδασκαλίας.
 • Επαγγελματικό προσανατολισμό και υπεύθυνη συμπλήρωση μηχανογραφικού.
 • Συνεργασία με ψυχολόγο για ηθική συμπαράσταση και υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές.
 • Προγραμματισμό και έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης για να γίνουν πολλές επαναλήψεις.
 • Βιβλία – βοηθήματα,έξυπνα,συνοπτικά και αποτελεσματικά.
 • Οικονομικές τιμές προσαρμοσμένες στη γενικευμένη κρίση που βιώνουμε.
 • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας αποτέλεσμα της οργανωμένης δουλείας μας.
 • Πληροφόρηση μέσω της σύγχρονης ιστοσελίδας μας για όλα τα τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα.