Διαγωνίσματα

Με τα διαγωνίσματά του το Έρεισμα όχι μόνο αξιολογεί,αλλά και διδάσκει.

  • Στις εξετάσεις, η κρίση του μαθητή γίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση το γραπτό του.Αυτό τον εκπροσωπεί και συγχρόνως τον καθρεφτίζει.
  • Η μάχη,λοιπόν,κερδίζεται ή χάνεται μέσα από το γραπτό.Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο το θέμα των Διαγωνισμάτων θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
  • Η εμπειρία, δυστυχώς, των περισσοτέρων μαθητών στον τομέα αυτόν είναι από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Τα διαγωνίσματα του σχολείου είναι λίγα σε αριθμό, μικρά σε χρονική διάρκεια και προφανώς αξιολογούν τις αποκτημένες γνώσεις. Δεν εκπαιδεύουν. Είναι όμως φυσικό, μέσα στην ένταση της σχολικής αίθουσας, να μην αναζητά κανείς τη μέθοδο και την τεχνική της γραφής.

Στο Έρεισμα

  • με κεντρικό σχεδιασμό, σε προκαθορισμένες ημερομηνίες (κυρίως Κυριακές) πραγματοποιούνται προσομοιωτικά διαγωνίσματα. Είναι καταστάλαγμα της πείρας του διδάσκοντα και αποτελεσματικά να ανιχνεύουν κενά και αδυναμίες.
  • Επειδή τα διαγωνίσματα,αποτελούν πρωταρχική παράμετρο της επιτυχίας ,ως επιπλέον τμήμα του εβδομαδιαίου προγράμματος,η συμμετοχή όλων των μαθητών μας είναι υποχρεωτική.
  • Η ωφέλεια του μαθητή είναι πολλαπλή πέρα από την εξοικείωση με τις συνθήκες και τον χρόνο των εξετάσεων, είναι ο καλύτερος τρόπος να οργανώσει και να μεθοδεύσει τις επαναλήψεις του. Επιπλέον διαμορφώνει μια ρεαλιστική εικόνα για την προσπάθεια του.
  • Σε απροειδοποίητη βάση, εβδομαδιαία τεστ αποσκοπούν να κρατούν το μαθητή σε επαγρύπνηση και να ανιχνεύουν γρήγορα αδυναμίες και σκιές στο γνωστικό του υπόβαθρο.